THỀ ĐÁNH GIẶC TÀU

Trong 3000 năm qua,
20140519-222054-80454390.jpg
GIẶC TÀU đã XUYÊN TẠC Lịch Sử Việt.
GIẶC TÀU đã XUYÊN TẠC Nguồn gốc Tộc Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT 4000 năm Tiền Sử Tộc Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Truyền thuyết Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Lãnh thổ Tộc Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Văn minh Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Kiến trúc và Kỹ thuật Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Chữ viết của Tộc Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Biểu Tượng Việt.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT học thuyết Đạo và Đức.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT học thuyết Âm Dương, Ngũ Hành.
GIẶC TÀU đã CHIẾM ĐOẠT Danh dự và Vinh quang Tộc Việt.
Hiện nay,
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ Sông Núi, Biển Đảo Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ Nguồn nước, Tài nguyên Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ Mồ Mả, Ruộng vườn Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ Tiền của, Lúa gạo Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ và ĐẦU ĐỘC Toàn Dân Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ và TÀN HẠI Sức Sống Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ và TIÊU HAO Tiềm lực Việt Nam.
GIẶC TÀU đang CƯỚP PHÁ và HỦY HOẠI Tương Lai Việt Nam.

NHÂN DANH TỘC VIỆT và Sự Thực Lịch Sử,

NHÂN DANH TỔ TIÊN ÔNG BÀ và ANH LINH THẦN THÁNH VIỆT,

NHÂN DANH SỨ MẠNG TRỜI BAN CHO DÂN VIỆT,

Chúng Tôi THỀ ĐÁNH CHIẾM LẠI

TẤT CẢ những gì GIẶC TÀU đã cướp đoạt,cho Quá Khứ, cho Hiện Tại, cho Tương Lai,trên Quê hương Việt Nam, trên toàn Cõi Tộc Việt, và trên toàn Thế Giới.