Lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma dành cho kẻ thích sử dụng bạo lực

Thanh Niên Tự Do

  Bạo lực luôn luôn phát sinh từ u mê. Nhất là nó bùng lên khi con người không nghĩ đến những hậu quả đưa đến từ hành vi của họ. Bạo động đưa đến đau khổ cho kẻ khác, và hậu quả của bạo động lại là đớn đau cho chính ta.

Tờ nguyệt san GEO là một tờ báo lâu đời của Pháp có chủ trương và nội dung rất gần với tờ nguyệt san nổi tiếng National Geographic của Hoa Kỳ; số báo 342, phát hành tháng 8/2007, là một số đặc biệt dành cho Phật giáo với chủ đề “Đà phát triển mới của Phật giáo, trong số báo này có một bài phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nguyệt san GEO của Pháp đã gửi người sang tận Dharamsala, Ấn Độ, để gặp gỡ và phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đối…

View original post 1 393 từ nữa