Quà tặng tâm hồn kỳ 34: “Thượng Đế, tại sao lại khiến tôi bị phá sản chỉ trong một đêm?”

Thanh Niên Tự Do

Quà tặng tâm hồn là những món quà ấm áp mong giúp các bạn luôn vững bước trong cuộc sống và trên con đường mình đã lựa chọn.

Một triệu phú sau khi bị phá sản đã nhảy lầu tự tử, sau khi chết và gặp Thượng Đế, ông rất căm phẫn hỏi cớ sao lại làm cho ông bị phá sản? Thượng Đế chỉ nói đúng một câu, khiến ông cảm thấy vô cùng xấu hổ…

Trong khi thị trường chứng khoán cổ phiếu biến động mạnh mẽ, có một triệu phú bị tổn thất rất nặng nề, của cải tích lũy được của ông trong vòng một đêm đã chỉ còn lại 1%.

Sang ngày thứ hai, mọi người đọc được tin ông ta đã nhảy lầu tự tử trên báo. Linh hồn của ông ta thoát ra, bay tới một nơi rất trống trải.

Lúc này, ông…

View original post 831 từ nữa