Muốn nên người, hãy học 15 câu ‘Xử thế kỳ thư’

Người xưa đã đúc kết, truyền lại nhiều kinh nghiệm tu thân, đối nhân xử thế quý báu   1 – Cần kiệm không lo nghèo túng, chăm chỉ không lo năng lực kém. 2 – Trung có giả trung, Hiếu…

Quelle: Muốn nên người, hãy học 15 câu ‘Xử thế kỳ thư’