Một ngày thu không nắng

  


“Một ngày thu không nắng

Tại mặt trời đi chơi

Quên không về kịp lúc

Để mây giăng kín trời
Chiều cũng buồn theo nữa

Tại gió chẳng đùa vui

Lượn vòng quanh thảm cỏ

Hát một mình không thôi
Phố cứ dài đi mãi

Tại con đường cứ đi

Mùa thu vàng đứng lại

Chẳng nói một câu gì
Đêm thở dài không ngủ

Tại một mình em thôi

Cố tình gieo nỗi nhớ

Mùa thu yêu em rồi”– Kytaro –