Chiều thu

  

Lá vàng rụng cánh đầu tiên 

Mùa Thu thức dậy nửa đêm tháng Mười 

Mây còn đang mãi rong chơi 

Gọi nhau về nhuộm sắc trời vàng êm 
Chừng như cơn gió bay lên 

Trái tim bên trái chờ đem Thu vào 

Lá rơi lá rớt lao xao 

Lá chìm khúc nhớ lá vào khúc quên 

Đêm Thu không tối màu đêm 

Chiều Thu đã trải triền miên sắc vàng 

Ngửa tay hứng giọt trăng tan 

Tưởng còn như lúc mình quàng vai nhau 
Thu về như đã chiêm bao 

Trái tim bên trái xôn một mình

VA