3 Điều Giá Trị

  

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:

 • Thời gian
 • Lời nói

 • Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất:

 • Sự thanh thản
 • Hy vọng

 • Lòng trung thực

 • Ba thứ có giá trị nhất trong đời:

  • Tình yêu
 • Lòng tự tin

 • Bạn bè

 • Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:

  • Giấc mơ
 • Thành công

 • Tài sản

 • Ba điều làm nên giá trị một con người:  • Siêng năng
 • Chân thành

 • Thành đạt

 • Ba điều trong đời làm hỏng một con người:  • Rượu
 • Lòng tự cao.

 • Sự giận dữ.

 • VA

  Posted by Việt Anh