Đàn ông “dạy” một phụ nữ trở nên hoàn hảo

Việt Anh

Không có người phụ nữ nào hoàn hảo, nhưng đàn ông tạo ra những tiêu chuẩn để hoàn hảo hoá phụ nữ.
20140711-195405-71645641.jpg
Đàn ông sao Hoả, đàn bà sao Kim, sinh ra được làm phụ nữ, có lẽ hầu hết mọi người đều cố để định nghĩa: đàn ông là gì? Đương nhiên, sống trên đời tất cả mọi thứ đều chỉ là phiến diện, không thể lấy Hitle ra làm biểu tượng của đàn ông Đức, cũng không phải ai ở Việt Nam cũng mang tư tưởng không gia đình như Hồ Chủ Tịch, và bài viết này chỉ mang hình thức bộc bạch suy nghĩ về đàn ông của cá nhân tôi tự chiêm nghiệm và cảm nhận.

Tôi học được rất nhiều điều từ đàn ông, và có lẽ chỉ có đàn ông mới dạy tôi được những điều này.

Đàn ông dạy tôi làm đẹp.

Khi…

View original post 731 từ nữa